Stöd till bygdegårdar som levandegör bygdens kulturhistoria

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm och vill sitta i kulturnämnden.
Kryssa mig den 9 september om du vill samma som jag.

Prio: stöd till bygdegårdar som levandegör bygdens historia, synliggör kulturarv och hantverk samt lär ut mathantering från förr (väsentligt att kunna i kris och krig).
samt också:
samordna odlingslotter på kommunernas marker i händelse av kris och krig.

I Sverige finns 2 050 hembygdsföreningar med sammanlagt 430 000 medlemmar. 36 000 evenemang har hållits och 4,5 miljoner besökare kom.
(källa: D.N. 5 augusti hembygdsgårdarnas dag)