Framtida miljökonsekvenser – vårt ansvar!

Vilka miljökonsekvenser blir det i stockholmsområdet om Golfströmmen saktar ned än mer? Vad kommer att hända med Mälardalens vatten, inom kort – i framtiden? (Stockholms dricksvatten) Hur ser vår försörjning ut framöver med kommunikation, mat, el? Framtidsscenarier måste initieras för regionen och riket, Norden och Världen.

Jag kandiderar till Landstinget.  Helena Sigander, författare, fil.mag.
Kryssa mig.