Elfordon ska man betala själv

Min uppfattning är att elcyklar och elbilar till privatpersoner inte ska skattesubventioneras. Det är nyttigt att cykla med vanlig cykel och de som köper Tesslor har råd att betala själva.
Däremot bör en avsevärd ekonomisk styrning göras mot forskning och produktion av elfordon lämpliga för vanliga löntagares plånböcker.

Vilken slags el som ska finna i elstolpar och andra laddningsstationer måste snarast utredas.        Helena Sigander, författare, fil.mag.
Jag kandiderar till Landstinget som hanterar 100 miljarder av våra skattekronor.
Kryssa mig.