Är JAG etablerad i Sverige?

Det kunde man fråga sig lite då och då.
Tom Perski för ett intelligent resonemang i http://www.svensktidskrift.se/dags-att-skrota-integrationspolitiken/. Han menar att integration bland svenskar ofta menas assimilation och det är inte liberalt. Han menar att utanförskap bland svenskfödda, liksom andra beror på icke-etablering.
Etablering är att ha ett jobb, ekonomi, nätverk, utbildning, se en framtid där man bor, kunna språket och samtidigt vara den man är – kanske gammal punkare, ung Jehovas vittne eller medelålders kvinna.
700 000 individer väntas fly till Europa i år. En del av dem kommer till Sverige. De slår sig ned och stannar, kanske för alltid. Det måste finnas verktyg för att etablera sig.
Ett vore en ny stad för etablering. Alla nyanlända kommer dit som en första anhalt /efter Malmö/. Där kunde finnas vård och omsorg, utbildning, kulturkunskap – också rådgivning för start av verksamheter, bank, representanter för företag, jordbruk, skogsbruk, hantverk. Filer för utbildade människor in i rådande verksamheter.
På det viset kunde landet byggas, till och med landsbygden.
En sådan där etableringsstad kunde ligga på västkusten, en i mellansverige, kanske en i norr. I närhet av etableringsmöjligheter, högskolor, flyg och vägar.
Under en period av mitt liv var jag inte etablerad. Inget jobb. Ingen klar utbildning. Inga kompisar som kunde dra i en tåt … Jag gillade inte surströmming heller och jag talade dialekt. En tid som jag inte ska glömma.