Månadsarkiv: oktober 2016

Fristående skolors etablering i invandrarområden

Tomma klassrum , ska det bli framtiden för friskolorna? Nej, tack! Fristående skolor behövs i områden där de kommunala misslyckas. Och det kommer … ”Fristående skolor etableras i områden med en hög andel utrikes födda och i områden med en hög utbildningsnivå.” (IFAU) Det finns intressant läsning om skolproffs som vill...

Regeringens (S) skolutredare sänker Reepalu

Regeringens (S) särskilda utredare för Skolkostnadsutredningen går mot Reepalu som vill snöpa vinstutdelning intill tillintetgörande för friskolor. Kanske är det så att Skolkostnadsutredaren har märkt att dåliga kommunala skolor häller skattepengar i mörka bottenlösa hål. Friskolor har policyn att bedriva sådan undervisning att eleverna stannar där – med sin skolpeng....

Svenskundervisning för flyktingar

2013 rörde sig flyktingar norrut i Europa. Förhoppningen var att eliten sökte sig till vårt land och alla medel för att få in dem i produktion och jobb ville utredas. Också redan hitkomna borde lära sig svenska språket snabbt, menade man. Under statsrådet Maria Arnholms(L) tid tillsattes och slutfördes, i oktober...

Nytt jobb: flyktingsamtalare

Det har blivit trend att göra något för dem som med svårmod i blicken kommit hit till Sverige. De nyanlända flyktingarna berör. Vi har alla sett dem i teve och undrat hur de orkar. Färden har varit outhärdlig med stängda gränser, sjukdomar, våld och misär. Var och en av dem...

Förklaring till flyktingarnas brist på tillit och PTSD

Många, (alla?) flyktingar i Sverige lider av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Under en halvdagskonferens anordnad av Stockholm stad framkom följande om detta: Tortyr förekommer i många länder. Tortyr är fysisk: sexuell förnedring/våldtäkt/gruppvåldtäkt. Falanga som är slag under fotsulorna. Onaturliga kroppsställningar i burar, upphängningar. Elchocker. Huvudet under vatten. Den torterade kan bli skickad till ett...