25 november är orange

FN har initierat dagen mot våld mot kvinnor och flickor. Det är den 25 november.  I Sverige mördas kvinnor. Drygt 200 om året. Det innebär ett oerhört lidande, att blir utsatt, att se på, att tänka på det.

Sedan 2021 är Carin Götblad polismästare vid Noa, Nationella operativa avdelningen och utredare och polisens expert på unga kriminella.
Hon menar vid en genomgång den 25 november att krafttag måste till för att synliggöra våld, avväpna våldets romantik och faktiskt uppfostra människor till icke-våld.
Jag fattade det som att våld måste uppfostras bort redan i förskolan. För de redan våldsamma måste hela familjer åtgärdas, influeras, informeras och transformeras.
I skolan bör varje pojke göras införstådd med våldets konsekvenser. Götblad rekommenderar metoden pojke för pojke. Och sedan länge ligger motioner i Riksdagen för införandet av en haverikommission för utredandet av vartenda mord på kvinnor och flickor.

Hjälp till att få det genomfört! Demonstrera! Skriv insändare!

Orange Day är en årlig dag mot våldet och en påminnelse om de skyhöga kvinnoofredanden som pågår i Sverige.
Läs mer. Anmäl misstänkta fall. Låt inte härskarkulturer blomstra!