Hallå! Är detta slutet på en liberaldemokratisk tidsålder?

Fantasy på strandFrågan ställdes, blöttes och stöttes och svaren blev intressanta en tidig morgon (11/3) på tankesmedjan Timbro i Stockholm. Niklas Ekdal, Gustav Blix och Lars Trädgårdh angrep problematiken utifrån historisk, nutida och framtida perspektiv och man landade i att integration i landet man kommer till som flykting är det viktiga.
Länken till hela seminariet

I USA är den i våra ögon helt osannolike Donald Trump möjlig eftersom integrationen där har kommit av sig. Skolorna fungerar inte som allmän folkskola vilket utestänger miljoner människor från möjligheten att identifiera sig som amerikan. Ett gräsligt vi-och dom-samhälle är i vardande (en realitet för många miljoner redan). ”Vi” blir alienerade i det egna landet. När språk, traditioner, kulturer inte möts. Trumps samhällsvision blir fattbar, tänkbar – och kan bli uppenbar.
USA har släppt taget vilket är en fara för hela världen.
Tvärtom har hänt i Frankrike (åtminstone fram till nu). För inte länge sedan i Frankrike talade halva befolkningen franska, de andra hade sina språk. Så kom ett krig, 1914. Medborgarna valde att marschera tillsammans under den franska flaggan. Därefter blev Frankrike en stat med ett språk som i demokratisk ordning gav medborgarna lika rättigheter..

Samma tidiga dags eftermiddag (11/3) lyssnade jag på ledande stockholmsmoderater. De tangerade samma fråga, de som många av oss landar i i dag – utanförskapets förbannelse.

I Sverige med tre rådande ståndpunkter – rödgrönt, blått och SD – vill ingen ha extraval. Det stora problemet – integrationen – måste bli politiskt hanterbart först. Och när den blir det – det är min tro – kommer SD att bli ett litet parti igen.
Fast det är lång väg dit.
Tomas Tobé lade stor vikt vid integreringen av särskilt utlandsfödda kvinnor. Äntligen!Kvinnors rättigheter är uppe på bordet! Och det ser ut som om min förväntan och heta längtan att valet ska handla om just det, kommer att infrias. För det förstår ju var och en att om främlingar kommer att förbli främlingar både för svenskar och för sina egna barn kommer inget gott ur det.
De hitkommande kvinnornas inträde i det svenska samhället har inte skötts. Som vi alla vet, har de redan i porten särbehandlats nonchigt och inte alls förberetts för de villkor som vi svenskor lever på i det här landet.
De utrikesfödda har inte fått sig upprättat AF-planer som deras män och vuxna söner har. Många utrikesfödda kvinnor har isolerats på villkor som existerade för kvinnor i vårt land för 150 år sedan. De har förmenats möjligheter till språkstudier, etablering på arbetsmarknaden, egenförsörjning och att göra egna livsval.
Det är inte klokt.
Så föder man SD.
Så föder man subkulturer i förorter.
Så undergräver man möjligheterna för utrikes födda män att etablera sig i Sverige.
Vad Sverige behöver är flagga, ”folkskola”, allmän samhällstjänst, massor av VI SOM ÄR SVENSKAR GÖR DET HÄR FÖR LANDETS BÄSTA. Och det viktiga är att segregationen motarbetas. Är det förresten rimligt att 1% av Sveriges befolkning sitter på alla pengarna? Nej. En omfördelning måste till – det måste moderaterna förstå och utföra!
Det finns inga politiska svar på integrationens verkningar och biverkningar – därför befinner vi oss i kris. Inte för att människor kommer hit – utan för att många män inte etableras på kortare tid än från åtta år – och många kvinnor aldrig. För behövs, gör de.