Kultursatsningar i Stockholms förorter

Kungliga Dramatiska Teatern och Kungliga Operan söker lokaler. Hyresavtalet för repetitionslokalerna i Gäddviken i Nacka går ut 2021. Fyra kommuner vill ha repetitionslokalerna. Det är Vesna Jovic i Huddinge, Claes Thunblad i Järfälla, Anders Mabius i Nacka och Johan Storåkers i Sundbyberg som smider de planerna.
Jag tycker att det är bra med framförhållning för sådana stora anläggningar. Byggen och projekteringar tar tid. De här nämnda fyra politikerna säger att det är i princip byggstartsmässiga fastigheter som finns till hands.

I Stockholm med kranskommuner behövs hundratals badhus, sportanläggningar och storleksmässigt än fler lokaler för skapande kultur i konst, drama och poesi. Jag hoppas att de kommunledningar som inte vinner upphandlingen med Operan och Dramaten fortsätter med kulturbyggena ändå. Mer kultur till folket!

Kultur gör en frisk, glad, inspirerad och får adrenalin att flyta. Det är vetenskapligt bevisat att ledsna människor blir mindre ledsna, faktiskt levnadssugna av kultur.

Vi i Sverige har de högsta siffrorna på självmord i Europa (kanske i Världen). Därför vore det bra med satsningar på själen i nybyggena som beviljas, i nya stadsdelar och bostadsområden som växer fram.