När försäkringskassan tar slut …

Arbete ger inträde i försäkringssystemet i Sverige. Det är vad vi tror. Men om nu inte folk arbetar, inte har arbetat och aldrig kommer i arbete …

Röster höjs för att utesluta svenskar som flyttar utomlands. Om de väljer att komma tillbaka får de kvalificera sig in i systemet igen (hur nu det ska gå till).

I ett land, som vårt,  med svikande skattebetalningsförmåga, många vuxna arbetar inte, många är gamla vars enda skattekälla är pensionen och generationer av individer går samtidigt i skolan, måste försäkringssystemet ses över.

När och hur ska man kvala in i det? DET är frågan.