Moderata reformer nödvändiga

När förtroendet för regeringen enligt Ipsos sjunkit från över 60 procent 2010 till mindre än hälften i dag, och för riksdagen från 55 procent till 33 borde M lyssna på väljarnas oro och på ett konkret språk berätta hur M tänker reformera samhället för att minska oron. (Det faktum att flyktinglägren i världen håller på att sprängas, kan förstås aldrig stilla någons oro).

Den svenska näroron bland väljarna gäller försvar, rättsväsende och sjukvård.
Ett försvar med rekryter med just avslutad skolgång införs av S, med M:s oreserverade ja. Liberalerna har tänkt till och föreslår meritpoäng, inarbetad slutlön för rekryten m m, C har också tänkt till. Värnplikten borde ha formats som ett genomtänkt Alliansförslag som väljarna kunde fått förtroende för. För Sverige måste rusta …

Rättsväsendet måste reformeras.
Det hjälper föga att enbart föreslå tusentals nya poliser. Väljarna ser framför sig radiobilar susa förbi och sedan hur de röda kattögonen lämna dem i sticket. Gängbrottsligheten kräver mer finslipade vapen för att tillintetgöras. Gängens rekrytering måste elimineras, liksom deras ekonomiska transaktioner, deras organisationer kartläggas och fler lagar stiftas som omintetgör kriminell verksamhet. Samhället måste dammsugas på vapen, på målvaktsbilar, på egendom köpt med svarta pengar och beslagtas, beskattas och ägarutredas. Det måste klargöras att manliga klanorganisationer varken är romantiska eller fyller en uppgift i en rättsstat.

Sjukvården måste reformeras. Många nytillkomna behöver psykisk vård, liksom särskilt manliga inhemska upp till 44 år års ålder vilka har den högsta självmordsfrekvensen i världen. Med en åldrande befolkning behövs nya insatser. Det ökande barnafödandet kräver BB:n. Eller hur?
Kostnaden för sjukvården måste ”vridas” om till nya riktningar. Samma pengar kunde utnyttjas med reformer byggda på forskarrön om vad svenskarna egentligen behöver av vård. Psykisk ohälsa går att bota! Ålderssjukdomar kan förebyggas. Barnafödande ska inte vara en skräckupplevelse med byxorna neddragna vid en vägkant och en nyfödd liggande på marken.