S K R I V T Ä V L I N G A R

Varför inte pröva din penna? Din fantasi! Din berättarröst!

1 Aug Smålands litteraturfestivals tävling, temat ”Paus”. Prispotten 10 000 kronor och publicering i Hall Medias tidningar. Svenska max 15 000 tecken, smalit@jonkoping.sehttp://www.smalit.se/smalit-utlyser-novelltavling-10-000-kronor-i-prissumma/

1 Aug Näsets församlings novelltävling, tydligen mkt lokal och inga direkta priser, https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/nyheter/skrivartavling-med-naset-tema

5 Aug Manustävling för ”Förortens författare” (men alla får skicka in), kategorier bok och scen, https://www.facebook.com/forenadefororter/photos/skriver-du-texter-går-du-runt-med-en-story-är-du-ortens-bästa-författare-förenad/2969578383156203/

15 Aug Novelltävling på tema Kärlek, från förlaget Virens.: https://virens.se/tavling

15 Aug Novelltävling i sociala distanseringens tid, tema ”pandemi”, pris 10/5/3.000 kr ”för dig med anknytning till Västerbotten” (hm, min släkt är därifrån!) https://www.regionvasterbotten.se/kultur/novelltavling-i-den-sociala-distanseringens-tidnovell@abfvasterbotten.se.

30 aug FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN! – http://ahrvid.bravejournal.com/

31 Aug  Skriv en dikt om din upplevelse av våren och sommaren 2020.
Prova att läsa den högt medan du tvättar händerna i 30 sekunder. Hinns det med så är den lagom lång. Dikten/dikterna lägger du på Instagram som text eller filma dig själv när du läser. Kom ihåg att tagga med #Götapoesipandemi @gotabiblioteken.
Eller mail till gotaredaktionen@gotabiblioteken.se Vinnardikterna publiceras på gotabiblioteken.se och blir upplästa från scenen under TellUs bok- och berättarmässa.
https://www.gotabiblioteken.se/sv/web/arena/poesipandemi

1 Sep Deadline Tidn Skrivas sommartävling, tema ”vänskap”, pris 10 000 kr, öppen för prenumeranter, https://tidningenskriva.se/tavlingar-och-event/tavlingar/novelltavling-med-tema-varme/

10 Sep Deadline skrivtävling för ”unga i Österbotten”, https://www.forlaget.com/unga-i-osterbotten-nu-lanserar-vi-skrivtavlingen-text/?

30 Sep Boktuggs novelltävling, skriv story ”baserad på bok i public domain”, 10-40 Ktkn, pris 10 000 kr, https://www.boktugg.se/novelltavling-2020/

30 Sep Deadline poestitävling till Paul Celans minne, för skolelever, https://www.goethe.de/ins/se/sv/kul/sup/pcm.html

30 Sep Skriv i coronans tid – skrivutmaning i undantagstillstånd.För författare verksamma i Blekinge och Kronoberg. Bidragen ska vara skönlitterära och tidigare opublicerade.
Max 20 000 tecken. http://www.biblioteksutveckling.se/litteratur/stod-rad/skriv-i-coronans-tid

31 Okt Club Cosmos novellt’vling, varvid man skall linspireras av en illustration. Se http://clubcosmos.net/competitions.ph

31 Dec Miramir Förlags novelltävling ”Musik”. http://www.miramir-forlag.com/blogg/tavlingar/novelltavling-musik/

Före jul Bidrag söks till antologin ”Jul igen”. https://www.facebook.com/events/548795319357141/

—–