Flyktingar i läger borde få utbildning i lägren – en migrationslösning

Flyktingar hamnar i läger. Många är utan utbildning, utan vetskap om kultur och regler i andra länder. De kan vara från 15 år och uppåt 75.
Och de kommer inte vidare …
Hur skulle det vara om de fick utbildning i lägren!

Kvinnor kunde utbildas i IT och till vårdfolk; barnmorskor, undersköterskor, smittspårare. Och annan kunskap som deras land saknar.
Män kunde undervisas i bilkunskap: laga bil, köra bil och buss. Och i byggnad: vägar, broar, hus.
Varför inte ge dessa människor kunskap i hur man bygger vatten och avlopp, kunskap om energikällor, handel och tillverkning och jordbruk?

De flesta människorna i lägren skickas hem efter lång, lång tid. Det är den nakna sanningen. När flyktingar anländer och hamnar i läger kunde de utbildas i lägren. BUMS! Från dag ett. Då skulle flykten inte vara meningslös och tung.

Med utbildning reser sig flyktingarna mentalt. De blir en tillgång i det egna landet. De kan återvända, stolta, över att kunna skapa sig en framtid hemmavid.
Europeiska skattebetalare skulle känna att deras pengar går till något konkret, inte den där ”hjälpen” som pågått i hundra år och inte förändrat någonting.