Fri-och rättighetsmobilisering!

Det förekommer mobbning i förorterna mot kvinnor. Hur de klär sig. Deras make up. Hur de rör sig på torgen. Att de vill komma och gå som de vill.
jeans by DarnokSåå ska vi inte ha det, ingen mobbning mot fria svenska kvinnor år 2015. Det kan mobbarna glömma!
För mycket möda, svett och blod har runnit i svenska städer för att det plötsligt ska gå bakåt, med kvinnliga fri- och rättigheter. En kvinna har samma rättigheter som en karl. Och samma skyldigheter.
Börjar en kvinna hålla fast män på torgen och hindrar dem att gå vart de vill, skrika att deras klädsel är usel, deras språkbruk är hemskt, deras utseende borde viras in i en duk – ska de åtalas för trakasserier, lagföras, dömas och, får man hoppas, dömas till dryga böter till den mobbade.
Så där 100 000 kr borde sätta en propp i munnen på den som försöker förminska, förlöjliga och hota en annan människa i Sverige! Eller en miljon.
En hutlös mobbning är inte bara kränkande för den utsatte individen – det är en kränkning av alla svenskars fri- och rättigheter, vilka i detta land är mer än lag, det är så vi lever och har kämpat för sedan några av oss var slavar.
I Sverige måste man följa svensk lag. Någon annan lag gäller inte.
På tevenyheterna i går fanns ett inslag om att ungdomar i Malmö försöker göra parkerna jämställda med aktiviteter för både flickor och pojkar. I en intervju sades att pojkarna fick gå överallt hela tiden. Inte flickor.
Men kära nån, parkerna är till för alla. De är allmänningar. Vet inte svenska skolbarn det? Gamla människor får också vara där, och medelålders. Det är bara att gå i parken, hindras man ska man ringa 112.
Om flickorna planerar att ta över parker, torg och samlingshus begår flickorna brott. De blir kriminella. Det finns inget tjusigt i det, bara bedrövelse. Då har dessa flickor inte förstått att frihet är individuell och den kan inte upphävas för att en eller annan flicka självutnämner sig till polis. En sådan polis begår, i sådant fall, kriminella handlingar i det här landet.
Jag undrar var malmöpolitikerna är i kväll och lärarna, fritidsledarna, poliserna och socialfolket och vanliga malmöbor som kunde tala om för ungdomarna vad som gäller. Och stadsdelsnämndspolitikerna i förorterna? För det som händer, händer där vi alla bor. Och både de som mobbar och mobbas är svenskar. Eller hur?

Bild by Darnok MorgueFreFilePhotos