FeMinist

”Om vi föreställer oss att vi var européer på 1000-talet, då hade själens frälsning varit livets viktigaste fråga. Vi hade betraktat påvar och kungar som Guds utvalda, och vi hade omgetts av folkliga berättelser som glorifierade ridderskapet och Tempelriddargubbargav prestige åt stridens hjältar. Myt och verklighet hade smält samman. Det heliga kriget – vilket betydde ett krig för religiösa syften – var tillåtet, till och med önskvärt. Den som dog i försvaret av kyrkan skulle få himmelsk belöning.”
(Sören Wibeck, ur Tempelriddarna, Populär historia 29 januari 2004) medeltid
Men vi lever inte på medeltiden.
Svenska kvinnor och flickor ska inte tro det, inte finna sig i en sådan tanke, var de än bor i Sverige. Inte män och pojkar heller.
För det är nämligen så här 2015, normer omhuldade i fundamentalism, patriarkat, pojkmakt är väck ur statsbygget Sverige. Ingen är bättre än någon annan. Lagen gäller alla. Ens röst i val är personlig och ska inte redovisas för någon. Ens personliga livsval får man stå för själv, i alla betydelser.
Det är inte tillåtet att frihetsberöva en annan individ. Varken fysiskt, psykiskt, genom tvång eller hot.
En svensk är fri. En svenska också.
Har man en stark övertygelse har man frihet att framföra den, göra den hörd. Men sedan är det stopp. Att övertyga genom andra medel som våld, hot, skrämsel är inte tillåtet.
Hur svårt är det att göra detta klart i undervisningen på SFI, i grundskola och på gymnasier, på blanketter där man söker samhällets pengar för verksamheter.
På dagens SvD Brännpunkt vänder sig en grupp v-feminister till regeringen. Jo, försöka duger, så klart. Men jag vänder mig direkt till stadsdelsnämnder, kulturnämnder, sociala nämnder. Gör ert jobb! Kolla vad som händer i närområdet. Ni känner dessutom ”alla människor”. Se till att stoppa kränkningar och rädda demokratin.
Förresten. FeMinister finns det fler av än i V-lägret. Borgerliga feMinister såg till att svenska kvinnor fick rösträtt till slut (som bekant strävade socialistkvinnorna för att deras män skulle få rösträtt vilket sinkade den kvinnliga rösträttsrörelsen så att Sverige blev sist i Norden* med kvinnlig rösträtt).
Men den gamla borgerliga feMiniströrelsen är inte död. Den hade lagt sig att vila, bara, i tron att jobbet var gjort. Nu vaknar den och kommer inte att sova förrän jobbet att få de vilseförda att bli laglydiga samhällsmedborgare är gjort.

Först med kvinnlig rösträtt var Nya Zeeland* 1893. Finland 1906, Norge 1912, Danmark 1913, Island 1915, Sverige 1919 med verkställighet 1921. Turkiet 1939, Frankrike 1945, Kanada 1950.

SvD Brännpunkt http://www.svd.se/fororten-behover-en-feministisk-politik