Ständigt nödvändig – sjuktanten!

sjuksköterskebarbie by clickEnligt en enkätundersökning som gjorts med 900 barnskötare på förskolan menar hälften att föräldrar lämnar in sjuka barn på dagis minst en gång i veckan. Det är 450 barnvårdare som riskerar att bli smittade av barnbacillerna. Blir de sjuka uppstår underbemanning och konflikter ökar med föräldrar.
Sjuka barn ska vårdas i hemmet av föräldrar. Det finns VAB. Problemet borde vara löst en gång för alla. Det är det inte. Ett sjukt barn smittar ett syskon. Ett sjukt barn blir omsjukt för att det inte har blivit riktigt friskt innan det fick gå på dagis igen. Ett sjukt barn smittar personal och andra barn på dagis.
Friska vuxna är hemma med inte så särskilt sjuka barn.
Föräldrarna till ofta sjuka barn är oregelbundet på jobbet. Det skapar konflikter, stress, vanmakt.
Det är dags att återinföra den klassiska sjuktanten. Hon stannar hemma med barnet tills barnet är friskt. Sjuktanten borde knytas till förskolorna, så att hon/han med tiden blir känd av barn, föräldrar och personal och finansieras som VAB och förskolan finansieras. Samhället behöver vuxna människor som går till jobben! Barnfamiljerna ska inte behöva känna panik för varje liten snorkråka.