M borde styra den feministiska politiken till frihet för alla svenskor!

flygande måsCarl Albinsson har en magisterexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan med inriktning på krishantering och internationell samverkan. Han har analyserat Margot Wallströms och regeringens driv att genomsyra utrikespolitiken feministiskt. Rapporten har sina poänger. Läs den.
http://frivarld.se/wpcontent/uploads/2015/09/Den_feministiska_utrikespolitiken.pdf
Albinsson kommer fram till att i stort är utrikespolitiken densamma som den borgerliga var – ur feministiskt hänseende. En liberalfeministisk dvs borgerlig.
Margot Wallström har gripit tag i feminismen som om hon äger den. Men det gör hon ju inte. M-feminismen är vad som gäller i Sverige i dag, den måste bara göras synlig i väljarkåren.
Wallström har tre R som ledstjärnor när det gäller kvinnors fri-och rättigheter i världen, som sosse-Sverige ska kämpa för (som de festa av oss vill ska genomföras) RIGHTS, REPRESENTATION och RESOURCES.
Det betyder att kvinnor ska ha samma rättigheter som män att delta i byggandet av samhället de lever i och ska ha rätt till egna pengar. En låååångsiktig plan för hela världen.
Det är en alldeles jättebra utrikespolitik. Fortsätt med det regeringen!
När borgarna kommer till makten – fortsatt då med samma målsättning.
Men varför inte svepa med kvasten framför den egna dörren nu när S/MP är i städartagen, Margot Wallström?
Det finns starka krafter i vårt land som hindrar svenska kvinnor och flickor till personlig utveckling. Deras kroppar och kön är familjens och släktens handelsvaror. Kvinnornas beteenden stukas, idéer kritiseras, att röra sig fritt förbjuds, straffas och de personliga utvecklingsmöjligheterna negligeras. Svenska flickors framtidsval hindras.
Jag talar om förortens kvinnor, svenska individer!
Jag vill se utrikespolitiken manifesteras i radikal inrikespolitik.
Pojkmakt – ska det inte vara tal om. Patriarkat ska förbjudas i lag. Svenska kvinnors rösträtt ska säkras. Svenska kvinnors fri- och rättigheter ska på intet vis kunna limiteras på grund av lagar från ett annat land.
Intressant är en undersökning från augusti 2014 (nämns i Albinssons rapport) att 47 procent av den svenska väljarkåren säger sig vara feminister, vilket var en ökning med 14 procent sedan 2010. Samtidigt tyckte 72 procent av väljarna att frågan om jämställdhet mellan könen var ganska eller mycket viktig när de skulle välja parti.
M borde ta tag i frågan lyfta den, styra den! Det var borgerliga damer som fixade rösträtten. Det är dags att se till att det jobbet inte kommer på skam. Feminism borde ligga främst på tungan i den svenska borgerliga inrikespolitiken.