Ett samlat statligt grepp om flyktingarna i Sverige efterfrågas!

Bashar Al-Assad Saddam_HusseinFlyktingomhändertagandet borde vara en statlig angelägenhet i Sverige som har de mest oklanderliga kadrar av tjänstemän i världen! Samt en statsstruktur som håller reda på varenda svensk medborgare – så system finns för att hålla reda på de nytillkomna också.
Vaddå – flyktingar ”försvinner” inom landets gränser.
Krigen kommer att eskalera i de redan oroliga områdena. Där finns inga statsledningar (har inte funnits) utan klankrig pågår och har alltid gjort det där.  De mest slipade klanledarna är numera antingen döda eller, enligt vårt sätt att se, helt skrupulösa i kampen om att (för)bli en smart klanledare lierad med andra klaner.

Detta tar aldrig slut och vi svenskar måste förhålla oss till ett kulturtänk som är oss helt främmande.

I Sverige borde staten bygga transitstäder för 20 000 människor i närheten av infrastruktur, hälsovård, utbildningscentra exempelvis Göteborg, Härnösand, Uppsala. I transitstäderna kunde flyktingarnas status, hälsotillstånd, kunskaper undersökas under ca tre månader som högst, därefter behövs deras tillfälliga bostäder till nyanlända eftersom den s.k. flyktingströmmen inte kommer att ta slut.
EFTER att en grundlig validering av hela individens situation gjorts vore det dags för flyktingen att åka till en passande kommun och försöka samla ihop sig till ett fortsatt liv. Är man fåraherde t.ex. kunde man få startbidrag att göra samma sak i Sverige. Är man skomakare, ge alla skomakare startbidrag och tipsa om kommuner som inte har skomakare. Detsamma om man är bagerska, tvätterska, massör, lärare (kan bli hemspråkslärare), urmakare, programmerare. Och är man hemmafru får man utbilda sig till något inom restaurang eller vård&omsorg för i Sverige arbetar båda kvinnor och män.
Detta underliga att kommuner (exakt vilka kompetenser har dessa kommuner?) ska ge sängplatser åt slumpvisa människoöden – verkar inte klokt. Vad är tanken med det? Och hur ska den tanken vidareutvecklas till en etablering i Sverige som ska ge flyktingen egen inkomst.
Nej – detta är en långvarig eskalerande kris som ska hanteras av staten!