Brexit – entrén till ny demokratisk ordning

Folkomröstningens resultat i Storbritannien visar på hur fel folkomröstningar är, menar de som fått stora skälvan av Brexit. Brexit röstkortFrågan är om verkan av Brexit blir lika extrem för Europa som envåldshärskarnas beslut på 1500-talet att från en dag till en annan lyfta av sig påveoket vilket då och på sikt grundligt skakade katolicismens högborg Vatikanen. Som vi vet blev ingenting sig likt efter reformationen.

Det politiskt ekonomiska resultatet av Brexit kan bli en omdaning av synsättet på demokrati i Europa. Brexits kraft märks på de snabba förloppen (börsen, bankerna, politikerjobben) men vad som sker i det långa loppet vet ingen.
Det är spännande.
Det nya kommer att fortsätta stånga mot det fastslagna orubbliga på grund av uppenbar och kraftfull folkvilja. Den viljan finns på många platser i Europa. Ska dessa viljor nonchaleras, kväsas, lagstiftas mot?
Eller …
Är det dags för politiska och ekonomiska system för jämställdhet att utvecklas? Kan medel för att kryphålen för pampvälde, nepotism, valfuskare, korruption och svikna vallöften uppfinnas? Kommer kulturella värden att väga tungt mot de sköra gränserna gjorde av krigsherrar under de tragiska krigen på 1900-talet?

Insiktsfulla, välutbildade, bildade, kunniga politiker av i dag måste se det komma, det nya. Politiska tänkare, filosofer, genier vakna! Helt nya perspektiv på demokrati saknas för riken, regioner, Europa, individer, individen.

Beslut måste till som ruskar om och sliter itu, blottlägger … ja, i stort sätt tvingar statsförvaltningar till nya spår, tvingar varenda folkvald till omprövningar av sitt mandat, valsystemet.
Risk finns att toppolitiker, på kort och sikt, häller plastic padding i strukturer som inte verkar hålla måttet. Ultimatum kommer från Spanien, Ungern, Frankrike … och det märks på tonläget att den man trodde säkert förankrade mattan är undandragen.

Genom Storbritanniens folkomröstningsresultat ifrågasätts demokratins stelnade ordning. Brexit suddar ut vad man trodde var hugget i sten. Det är ruskigt fantasieggande om det bestående inte kommer att stå.

Min hemsida