Dags för religiös förbudsexit

Det händer inte ofta i världshistorien att det vedertagna grusas och att en ny fågel Fenix kläcks i resterna av det som varit hugget i sten. Det sker nu, i och med Brexit.

Förra gången det hände runt våra knutar var på 1500-talet. Då var det inte den demokratiska kraften en man en röst som förändrade Europa, delade Europa, utan envåldshärskare som tröttnat på direktiv ”någon annan stans” ifrån.

Det underliggande var förstå som nu med Brexit, ekonomin. Det brittiska folket har röstat för att behålla sina pengar. På 1500-talet ville både Gustav Vasa och Henrik VIII behålla sina. De kastade ut katolicismen och hakade av oket från Vatikanen som helt tappade fattningen under lång tid.
Gustav Vasa plundrade klostren, hugg huvudena av munkarna och fick folket att bli protestanter över en natt för att det tjänade hans syften. Det var som bekant likadant med Henrik VII:s metoder och bevekelsegrunder.
Min poäng med dessa reflektioner är att själva synsättet på vad som var möjligt förändrades i rekordfart.

En frigjord tankevärld såg dagens ljus och bländade ett tag. (Reformationen). Men för att göra historien kort … 500 år senare är kvinnan i Norden och Britannien bland de mest fria i välden även om jämställdheten inte är genomförd till skillnad mot den katolska världen där kvinnor (och män) böjer förnuftets nacke under påveoket. Inga aborter för zikavirusdrabbade foster är budskapet 2016 av biskopen av Rom Vatikanstatens statschef Franciskus. Dags för abortförbudexit!