Fahléns fyra fel

(Dagens problem: Fyra fel av Åsa Fahlén och tre och ett halvt rätt för mig i skoldebatten – kan någon svensk elev i dag räkna ut hur mycket det  blir? )
Till debatten:

Lärarns Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och LR:S studentföreningsordförande Isak Skogstad har listat fyra åtgärder som ska förändra lärarnas arbetssituation. Anledningen Skolverkets uppgift om att 50 000 utbildade lärare inte jobbar.
De listade fyra ska vända de fallande kunskapsresultaten i skolorna samt återupprätta läraryrkets status. LR vill ha lika pengar till alla skolor, koncentrera lärarutbildningen till färre platser, fler inspektioner av Arbetsmiljöverket samt satsa på att rekrytera f d lärare.
Det är inte fel att lista.
Här kommer min lista med de egentliga problemen i skolan.
1. Lärarna är in specialister på sin nivå (vilket gör lärarna sjuka)

 1. Rektorerna är inte utbildade företagsledare. (vilket betyder att pengarna rinner som vatten ur kupade händer)
  3. Kontorspersonal samt vaktmästeri har prioriterats bort (vilket gör att skolorna saknar ryggrad och ordningsregler).1. Under socialisttiden i Sverige reformerades lärarepiteten bort. Alla skulle kallas lärare oavsett var i utbildningskedjan läraren undervisade. Det blev kränkande att kallas lågstadiefröken och mellanstadiemagister. Högreståndsfult att vara lektor.
  Lärare. Ta tillbaka er status genm att ge skolans struktur betydelse! Titulera er lågstadielärare, mellanstadielärare osv adjunkt, lektor, huvudlärare.

  Dessutom skulle läraren följa klassen i 7 eller 9 år, vilket pågår fortfarande och är roten till alla dåliga PISA-resultat. Detta skapades av socialistiska ideologer. Inte av erfarna pedagoger.
  En lärare blir specialist i sitt ämne på ett visst stadium, med tiden. En lågstadielärare ska lära ut det mest fantastiska tankefundamentet människan har: bokstäver och siffror. Rena magin! Det tar ganska lång tid att finna trollformlerna för att varje barn ska involveras i dessa mirakulösa teckens användning.
  Låt oss få tillbaka lågstadiespecialisterna! Kanske till och med en specialist i 1:an, en annan i 2:an och så vidare.
  Vägra ”följa klassen”! Kräv att bli specialist på ett stadium i ett ämne.

  1,5. Och kräv att lärarassistenter ska ha en adekvat utbildning – väsensskild från den undervisande lärarens. Det finns inget som heter extralärare.

  2. Rektorsutbildningen ska inriktas på ekonomi, krishantering, pedagogik och den enskilda skolans målsättningar.
  Kräv en arbetsledare med fokus, fantasi och kunskap om vad skolan sysslar med!

 2. En rektors uppgift är ett leda och fördela arbetet. En rektor som ser till att lärarna undervisar, är utmärkt. En rektor som håller sin hand över ekonomin så att kansliets personal inte decimeras gör elever, föräldrar, all personal glada. Glada människor fungerar i sina roller.
  Kräv tillbaka lärarrollen. Kanslistrollen. Rektorsrollen. Vaktmästarrollen.