Kategori: Skolpolitik

Fristående skolors etablering i invandrarområden

Tomma klassrum , ska det bli framtiden för friskolorna? Nej, tack! Fristående skolor behövs i områden där de kommunala misslyckas. Och det kommer … ”Fristående skolor etableras i områden med en hög andel utrikes födda och i områden med en hög utbildningsnivå.” (IFAU) Det finns intressant läsning om skolproffs som vill...

Regeringens (S) skolutredare sänker Reepalu

Regeringens (S) särskilda utredare för Skolkostnadsutredningen går mot Reepalu som vill snöpa vinstutdelning intill tillintetgörande för friskolor. Kanske är det så att Skolkostnadsutredaren har märkt att dåliga kommunala skolor häller skattepengar i mörka bottenlösa hål. Friskolor har policyn att bedriva sådan undervisning att eleverna stannar där – med sin skolpeng....

Aftonbladet Debatt: Regeringen krossar fullt fungerande friskolor

Friskolorna har gott rykte. Jobbhälsobarometerns undersökning från 2014 visar att 60 procent av friskolelärarna var stolta över sina jobb, mot 48 procent i jämförbara kommunala skolor. Min lärarerfarenhet – kommunal, statlig, privat – är att vi 19 000 lärare i skolföretagen är mer nöjda beroende på att funktionerna i skolan...

Två glas vin

    Bilen är parkerad på parkeringsplatsen i grannlandet som ligger en broresa bort. Att ta tåget har inte känts som ett alternativ på kvällen. Nej, det är bekvämt att ta bilen, en frihet som hon betalar för med skattet, försäkring m m som man måste när man är bilförare...

Fahléns fyra fel

(Dagens problem: Fyra fel av Åsa Fahlén och tre och ett halvt rätt för mig i skoldebatten – kan någon svensk elev i dag räkna ut hur mycket det  blir? ) Till debatten: Lärarns Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och LR:S studentföreningsordförande Isak Skogstad har listat fyra åtgärder som ska förändra lärarnas arbetssituation....