Socialismen – en lidandets moonwalk

 

Hur liten vinst kommer att bli tillåten? Hur långt ska regeringen driva svenska entreprenörer? (Photo: vrak free wallpaper)

Vrak free forwallpaper
Jag kan bara hålla med Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv i hennes artikel Orimliga angrepp på privata företag
www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/orimliga-angrepp-pa-privata-foretag_654710.html

Hon säger bl.a.
Den föreslagna regleringen framstår som obegriplig eftersom de privata utförarna enligt tillgängliga data presterar lika bra eller bättre kvalitetsmässigt på nästan alla områden inom välfärden. Till detta kommer att de privata utförarna får samma eller lägre ersättning som de offentliga utförarna. Dessutom betalas bolagsskatt. Att enbart anlita offentliga utförare skulle därför med all sannolikhet bli dyrare för skattebetalarna.

I Ilmar Reepalus gäng av ekonomer (inför publiceringen av Välfärdsutredningen i november) finns bl.a. ekonomidoktoranden Joachim Landström. Han anser att matpriserna borde kunna sänkas med minst 5 procent genom socialisering. Han baserar sina iakttagelser på undersökningar han gjorde i början av 2000-talet.

– Det räcker med att kedjorna sänker sina egna marginaler, säger Joachim Landström.
Han vill inte att vinster ska gå raka vägen ned i fickan. Han anser inte heller att företag med lägre vinst ska friställa personal.

Han tycker att vi ska bära en tung ryggsäck … och det ska kännas!
http://www.dn.se/ekonomi/matpriserna-kan-sankas-med-5-procent/

För mig låter det som om att vi alla ska lida … Moonwalk tillbaka till bidrag, orimliga skattehöjningar, plikt att gå till den skola myndigheterna bestämmer m m ska gälla!

Socialismens företagsfientlighet har historiska belägg. Det har aldrig gått bra att socialisera företag. Politiker ska inte sköta företag. Nutida människor har upplevt omsvängningar från ekonomisk socialism i socialistländer, en  omsvängning som gett välfärd till folket. Kina är ett exempel.

Nu ska SocialistSverige gå moon walk tillbaka. Välfärdsutredningen kommer inte att bli den första attacken på svensk företagande. Förslag om regleringar av vinsterna i företagen kommer att radas upp och vi kommer att drabbas allihop. Taxinäringen, matframställningen, distribution, klädhandeln, skomakaren på hörnet, vårdcentralerna, sjukhusen, skolor och vårdhem …

Min hemsida