Aftonbladet Debatt: Regeringen krossar fullt fungerande friskolor

Friskolorna har gott rykte. Jobbhälsobarometerns undersökning från 2014 visar att 60 procent av friskolelärarna var stolta över sina jobb, mot 48 procent i jämförbara kommunala skolor. Min lärarerfarenhet – kommunal, statlig, privat – är att vi 19 000 lärare i skolföretagen är mer nöjda beroende på att funktionerna i skolan är glasklara vad gäller fördelning och struktur mellan rektor, lärare och administration.
Ilmar Reepalu presenterar Välfärdsutredningen i höst. S, MP och V:s direktiv säger att utredningen ska ”säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.”

Riskkapitalbolags hela vinst ska återinvesteras, valfriheten gå upp i rök. Varför inte låta avarterna åtgärdas genom konkurrens, offentlig insyn och inspektioner? Oseriösa företag ska inte få drabba alla.
De flesta elever går i kommunala skolor. PISA-resultaten skulle inte skjuta i höjden om skolföretagen tvingas lägga ned. Enligt LR:s statistik från 2016 vill åtta av tio kommunala gymnasielärare sluta. Kommunerna har prioriterat bort skolan. Detta har LR:s 97 000 medlemmar fått så ut med alldeles för länge!
Att stoppa de goda exemplen för att de går med vinst och ägarna riskerar pengar är upp-och-ner-vända världen. Istället bör vi föra en diskussion om kvalitet för att sedan åtgärda bristerna i kommunala skolor. Innehållet i verksamheten ska stå i fokus – inte ägarformen.

Helena Sigander är adjunkt och grundare av aktionsgruppen Rör inte vår skola!
https://www.facebook.com/groups/1716076411978648/

 

Aftonbladet Debatt 15 aug 2016