Protester mot socialisering av välfärden har bara börjat!

Ilmar Reepalus Välfärdsutredningen vrider tillbaka tiden. Löfven, Sjöstedt och MP-språkrören har förestavat direktiven till vad utredningen skulle komma fram till. Sverige ska socialiseras!
Bort med möjligheter för barn i utsatta områden att gå i bra skolor. Bort med vård&omsorg med kvalité. Bort med vårdcentraler som ofta är bra och välskötta med professionell sjukvårdspersonal. Bort med friskolor som t.ex. Engelska skolan där elever har studiero, är klädda för en dag med intellektuellt arbete och får goda resultat.

Annie Lööf har gjort ett ”på-pricken” inlägg i SvD http://www.svd.se/loof-reepalus-vinsttak-ar-ett-hot-mot-valfarden/om/vinster-i-valfarden-7GmE
Valet 2018 blir ett ödesval. Socialist eller liberal. Det är vad det handlar om. I Stockholm pågår en kommunalisering av väl fungerande vårdhem med ett försämrande av boendet som resultat. Tomtgäldsavgifterna ska höjas – med det kommer höjda bidrag. Människor kommer inte att klara sin vardag. Höjda bilavgifter, P-avgifter – de enda gifter som inte delas ut är råttgift för enligt vänsterblocket (S MP V Fi) i Stadshuset har giftet tagit slut.
Det är på det viset man inför ”tacka-för-allmosan-med-mössan-i-hand” politiken i stater av icke-liberala karaktärer i världen. DET är inte Sverige.