Jag vill bli integrerad

Här kommer en Facebook-historia som väger tungt i dag när så många inte vill ha en jacka utan vill bli integrerade, Anna Laurin på Storholmen utanför Lidingö uppmärksammade ett FB-inlägg och engagerade sig. Det gör henne inte till hjälte men till en verkligen god medmänniska.

Läs https://mitti.se/nyheter/visar-vagen%E2%80%A8-omar/?omrade=hela-stockholm

I artikeln finns inte bara en historia om ett möte som gör en varm om hjärta utan också adresser till en rad ställen där man (främst) på Lidingö kan ge sin tid till en nytillkommen.