M håller ihop!

M sviktar i opinionen. Det är tråkigt. Men det gäller att bita ihop och tillsammans vända vinden.

M:s politik om frihet ska snart ut på gator och torg i vårkampanjen. Vi ska knacka dörr, samtala i gathörnen och lyssna på väljarna och göra väljarna uppmärksamma på vår politik som inte är vänsterpolitik.

I Stockholm har M-landstinget jättesatsat på akutsjukhus i Södertälje och fortsätter med befintliga akuter i Stockholmsområdet. Det ska väljarna få veta. BB-n måste fungera. Det är inte en fråga som V ska ta. Vi har den frågan och vi ska satsa på BB:n.
Väljarna kommer att märka det – om vi gör dem uppmärksamma på det.

Bra äldrevård, cancervård m m kommer att märkas hos väljarna om vi gör dem uppmärksammade på det. Skolan behöver reformeras – jag hoppas att många nya förslag går igenom på Förbundsstämman och fortsätter upp till M-toppen – så att väljarna uppmärksammas på nya reformer.

M ska erbjuda stockholmarna det bästa i byggnad, integration och rättsväsende så att väljarna väljer rätt. Stockholm är Sverige – politiskt sett.