#metoo ur Pandoras ask

Kvinnor har fått nog av sämrebehandling. #metoo genomsyrar samhället från och med för ett tag sedan och det finns inte någon väg tillbaka. Pandoras ask är öppnad.

Där det inte är möjligt att lagstifta för ett jämställt beteende är det dags att kartlägga ojämställdheten så att de ojämställda får upp ögonen för sin blinda intolerans och ändrar sitt tänkade och beteende.

I slentriantänkandet gror roten till ojämställdhet. Ett känt exempel på ett sådant tänkande är att medicinsk forskning riktar in sig på lindring för män i potensåldern. (Positiv särbehandling av män finns många exempel på. Skriv insändare om dem, gå in i ett jämställt parti och kräv engagemang och politiska beslut om jämställdhet. Lev rövare.)

De redan ställda kraven av 65 #metoo-grupper på vallöfte (DN. 6/3 2018)är att #metoos ögonöppnare används i statliga utredningar. Att utbildningar om sex- och samlevnad, etik och moral, ska börja i förskolan och fortsätta högt upp i utbildningskedjan till yrkeshögskolor och universitet. Kränkande trakasserier i hemmet, skolan, på arbetet, i det offentliga rummet ska anmälas och utredas med syfte att lagföra gärningsmän därför att ofredande är kriminellt.
Ett tryggt samhälle för alla är ett krav. Eget ansvar för sina gärningar är ett annat. Skyndsamhet med omdaningen är ett krav.

Hur ska det kunna bli jämställt i samhället?
1. Ekonomiska sanktioner är effektivt för genomförande av förändring.
Det borde bli kriminellt dels att dela ut skattemedel till ojämställda projekt som kunde vara film, teater, skolor, bygdegårdar, idrottsanläggningar, dels att ta emot skattemedel för ojämställda verksamheter och projekt.
2. Lagändringar som befrämjar jämställdhet av typen:
a)lika löner för lika jobb
b)delad föräldraledighet och att utbetalningskontot skiftar till den förälder som är hemma och tar hand om barnet
c) ekonomiundervisning om hur pensionssystem, bidragssystem, lön m m inverkar på den personliga ekonomin över tid för ungdomar, nytillkomna, personer utan förvärvsarbete
3. krafttag, genom ekonomiska sanktioner, utvisningar, straff, mot ojämlika strömningar som förpassar delar av den svenska befolkningen till medeltida tänkade och värderingar.
4. radering av kriminella gäng.

Det är valtider. Det parti som lovar genomföra jämställdhet och visar det i handling får kvinnornas röster.
Jag ställer upp upp i valet på Landstingslistan i Stockholm för Moderaterna.
Kryssa mig gärna.
Jag driver bl.a. kultur på recept för dem som inte kommer ur sin deppighet