Införande av paraplyläkare bör lagregleras

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

 

Prio: Multisjuka bör ha en paraplyläkare som förutom sin egen behandling av patienten kontinuerligt följer andra läkares ordinationer för patienten.

Utförligt om nödvändigheten av en lagreglering av detta skriver Gunnar Akner, professor i geriatrik, DN Debatt 23 juli.

Kryssa mig den 9 september 2018