Doktorn ska ha tillgång till sjukjournalen!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.

 

Prio: Ens sjukjournal bör bli tillgänglig för vårdnadshavare som omfattas av sjukförsäkringssystemet, i hela landet, även i koma.

 

Kryssa mig den 9 september 2018