Vinterklotter utan kostnad för underhåll!

Karlbergskanalen i Stockholm 17 februari – 21

”Vanligt folk” är bra på att ta egna initiativ. Utan utredningar, skyddsåtgärder, tillståndsansökan till kommunen, utan ansökan till Konstrådet, utan polistillstånd eller poliseskort kan en egen åsikt ventileras i ”vårt” gemensamma rum. Mannen på bilden har hakat på två andras åsikter (ropade han till mig som svar på min fråga ropad från bron över honom). Platsen är ideal. Debatten är storstilad, lågmäld och kommer att gå upp i tö utan kemiska rester. Åsikterna syns utmärkt, är fattbara och det är bara att haka på för vem som helst som har skor på fötterna,
Och det kostar inte skattebetalarna ett öre, .