Terrorister – helt öppet!

Vad i all sin dar …

1926 blev det skandal. René Magritte ställde ut en tavla. Förklarande text stod under för att ingen skulle missförstå vad vederbörande såg.
Det var viktigt att bli förstådd på den tiden (än i dag) i ett kulturland (Frankrike) där man informerar på landsspråket (franska).
”Det är ingen pipa.”

Nej det är det inte. Det ser ju var och en. Det är en bild på en pipa.

Numera tror man att det konstnärstricket är förbrukat hos bildmakare. Men man får något plagiatiskt rakt i ansiktet om man sitter mittemot det i ett tunnelbanetåg i Stockholm. Bananbilden känns inte som konst utan som hot.
Vad är det jag ser?
Vad ska jag förstå?
Varför finns det ingen förklaring på svenska?
Vilka bland oss resenärer är det som ska uteslutas och av vem? Varför?
Till vilka är, vad det utländska nu betyder, riktat?

Jag misstänker en ännu så länge dold terroristgrupp som genom reklam på utländskt språk håller på att underminera vanligt folks krav på förståelig information. Och samla folk till en aktion! Men än så länge behåller jag den övertygelsen för mig själv. En ögonöppnare är dock av nöden tvungen!