Äntligen en ärkebiskop som framhåller andligheten!‹

Det gör kyrkans nya ärkebiskop Martin Modéus i sin text i dag i D.N. (4/12 2022) Ur hans perspektiv är vi inte sekulariserade till den grad vi tror att vi är, menar han. De flesta av oss, tänker han, tror på en högre makt även om många inte säger Gud, som han gör. 

För ärkebiskopen är den högre makten Gud. Men vi vanliga får kalla ”det där” vad vi vill och tända ett ljus i kyrkan och stilla oss en stund på kyrkbänkarna utan krav på religiositet i svenska kyrkans bemärkelse. Ärkebiskopen ber för oss alla oavsett.

Jag tyckte om att läsa det där om hans böner. Det lät trösterikt med en mild Guds ställföreträdare på jorden. Tänk, om det ändå funnes fler av dem på vår planet!