Bloggat nyligen Blogg

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Mamsell Maja ställer personliga frågor som Helga helst inte vill besvara. Kapitel 7 Solöga är en imponerande, vit herrgårdsbyggnad. Mamsell Maja säger att enligt en värmländsk sägen blev Hin Onde en gång trött på alla adelsmän. Han samlade obönhörligt ihop dem trots att de var många att hålla i händerna....

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Helga blir kränkt av en kusk. Hon träffar mamsell Maja som tar med henne till Solöga. (Bild av OpenClipart-Vectors från Pixabay )   Kapitel 6 Två hästdroskor är lediga. Kuskarna sitter orörliga på kuskbockarna, huvudena böjda i halvsömn, piskan i handen. Jag går fram till ekipaget som står främst. Kusken gnager tandlöst i sitt ovårdade...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Helgas tågresan tar slut i Karlstad. Värmland känns främmande. Hon försöker att inte tappa modet. Det finns ingen väg tillbaka. Kapitel 5 ”Kallsta, nästa! Slutstation. Avstigning för samtliga.”  Konduktören går genom tåget och ropar i varje vagn. En stad växer fram ur den värmländska skogen som skuggat på båda sidor...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Kapitel 4 Helga får en sittplats i tågets damkupé. Hon kan inte undgå att höra två systrars samtal. Helga börjar längta efter sin syssling Karolina trots att hon gjort henne så mycket ont. ”Följ med, mamsell”, mullrar konduktören mot mig.  Buller och bång från unga män som ska till kriget vräker...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Mer om författaren på http://sigander.com Kapitel 3 Helga plågas av dåligt samvete för att hon varit otrogen. Hon är också förvirrad och bedrövad över att älskaren Fritz har övergivit henne. Ont föder ont, och jag är en fördärvad omoralisk människa, som startar sådana epidemier. Mitt hjärta är förgiftat av svek. Som...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Kapitel 2 Helga Gregorius, bannar jag mig tyst. Varför åka tåg!  Skribenter i fler nummer av Idun har varnat för olyckståg. Det här tåget, är jag övertygad om, är ett sådant. Sekund på sekund med ryck och oljud! Krampaktigt håller jag fingrarna runt träbänkskanten utan att med en min visa mina onda...

SIGILLET Helga Gregorius berättelse

Kapitel 1 INNEHÅLL: Helga Gregorius är gravid med sin älskare Fritz barn. Hon lämnar maken, pastor Gregorius, och Stockholm. I Karlstad bor hon tillsammans med kvinnor som liksom hon har en oäkting i magen. Helga får upp ögonen för bristen på rättigheter för kvinnor. Året är 1905. Unionsförhandlingar mellan Norge och Sverige...

Doktorn ska ha tillgång till sjukjournalen!

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.   Prio: Ens sjukjournal bör bli tillgänglig för vårdnadshavare som omfattas av sjukförsäkringssystemet, i hela landet, även i koma.   Kryssa mig den 9 september 2018               

Införande av paraplyläkare bör lagregleras

Jag är kandidat till Landstinget i Stockholm som har en budget på 80 miljarder.   Prio: Multisjuka bör ha en paraplyläkare som förutom sin egen behandling av patienten kontinuerligt följer andra läkares ordinationer för patienten. Utförligt om nödvändigheten av en lagreglering av detta skriver Gunnar Akner, professor i geriatrik, DN...