152 dagar kvar till valet – se hur bra Sverige har blivit

Läs Alliansens ekonomiska vårproposition / http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/80/74/bfcfaaf8.pdf / och var glad och stolt. I Sverige har det gått bäst av de europeiska länderna under finanskrisen. Det är nästan som om krisen inte funnits – kan man tro om man lyssnar på vänstern, som om Borg inte hållit skutan flytande och de flestas jobb i gång.
Det har han.
Vårpropositionen Anna Kinberg Batra Anna Kinberg Batra går igenom vårpropositionen i 2:a kammaren i Riksdagen den 9 april och där får vi höra att stadsskulden inte har gått upp sedan 2006.
Vad vi ska betala för nu är ett överskottslager med pengar som behövs vid en ny finanskris, som kommer, även om ingen kan säga när.
Mest kommer det att svida för rökare, vindrickare, bilägare …
Regeringen har under krisen stöttat tillväxten med både temporära stimulansåtgärder och åtgärder som långsiktigt förbättrar tillväxtmöjligheterna. I förhållande till ett flertal länder i vår omvärld har Sverige klarat sig väl:
– Sverige har tillsammans med Nederländerna högst sysselsättningsgrad i EU.
– Sverige har tillsammans med Österrike lägst långtidsarbetslöshet i EU.
– Antalet sysselsatta är över 250 000 fler än 2006.
– Utanförskapet har minskat med uppemot 200 000 personer sedan 2006.1
1 Utanförskapet mäts som antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 år som försörjs med ersättningar och bidrag från offentliga transfereringssystem.

Den internationella lågkonjunkturen bedöm klinga av och det sker nu en gradvis återhämtning i svensk ekonomi fr.o.m. 2014. Den högre tillväxten leder till att sysselsättningen förväntas öka ytterligare och att arbetslösheten minskar. Risken för en svagare internationell utveckling väger alltjämt över, även om den har minskat något jämfört med för ett år sedan. Det råder osäkerhet om det europeiska banksystemet och förmågan att stötta banksystemet vid en kris, samt konsekvenserna av den förhållandevis höga skuldsättningen hos de svenska hushållen. Utvecklingen kan även försvagas om situationen i Ukraina allvarligt skulle förvärras. En samlad bedömning är att återhämtningen nu är på något fastare mark. När konjunkturläget förbättras avtar successivt behovet att via finanspolitiken stötta ekonomin. Att återvända till överskott är avgörande för att kunna skydda jobb och välfärd i en liten öppen ekonomi som den svenska.
Och handen hjärtat:
Skolan: Elever och föräldrar i skolan är nöjda till 87%  och tycker att pedagogik, lärare och innehåll är bra.
Äldrevården: Är den bästa i Europa.
Sjukvården: 3-månadergarantin är införd. Alla som vill komma till läkare, specialläkare, olika behandlingar får det inom stipulerad tid. Satsningar på cancervård, cancerforskning prioriteras de kommande åren med 0,5 miljarder kronor fyra år i rad.
Bostäder: i vissa kommuner kan det byggas mer – rösta rätt i kommunalvalet, i Stockholm planeras 140000 nya bostäder och utbyggd tunnelbana.
Miljön: Klimatförändringarna är regeringens högst prioriterade miljöfråga. Till de viktigaste områdena i miljöpolitiken hör också bevarandet av biologisk mångfald och havs- och vattenmiljöer samt utvecklingen mot en giftfri miljö. Utgångspunkten i regeringens miljöarbete är det miljömålssystem som riksdagen beslutade om 2009. Regeringens arbete syftar till att uppfylla dessa mål och det är mot dem som regeringen redovisar hur miljöarbetet har framskridit.

Med en rödgrön regering blir det återgång till bidragssystem, färre jobb, färre ungdomar i arbete och inget försvar; ingen energiberedskap (inga kärnkraftverk) och arvsskatt på allt medborgaren redan betalt, sommarstugan, bilen, roddbåten … och tänk att Stefan Löfvens mycket väl betalde engelske lord, som är Löfvens valkonsulent före valet, har samma uppdrag i Kreml hos Vladimir Putin. Det är 152 dagar kvar till valet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.