Veteranernas dag i dag den 29 maj

Med stridsbåt 90 reser svenska krigsveteraner och höga dignitärer en runda och landar på Djurgården för tal, utdelande och mottagande av medaljer och för reflektion över att Sverige befinner sig i krig. 85 000 svenskar har sedan andra världskriget tjänstgjort och tjänstgör fortfarande och framledes (om inte Fi och Vänstern kommer till regeringsmakten i Sverige) i internationella insatser.
De hedras i dag.   www.SoldF.com
Kungen kommer att dela ut Försvarsmaktens medalj för sårade i strid och Försvarsmaktens förtjänstmedalj. Regeringen instiftade Veterandagen förra året och ett monument av konstnären Monika Larsen Dennis invigdes vid Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården i Stockholm.
29 maj 2013 sa kung Carl Gustaf i sitt högtidstal till veteranerna bland annat:
”Sverige har en lång tradition av att stå upp för värden som frihet, fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Denna tradition löper genom vår moderna historia från observatörerna i Mellanöstern 1948 och Suezbataljonen 1956.
Under de senaste decennierna även Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Libyen och Adenviken.
Bakom dessa geografiska platser finns många kvinnor och män. Där återfinns alla de svenskar som under åren varit villiga att göra en insats för att hjälpa andra.
I dag har vi samlats för att hedra och tacka dem.
Att i ord uttrycka all vår tacksamhet är inte möjligt. Detta monument ska därför symbolisera Sveriges tack för det som gjorts, som nu görs och det som väntar i framtiden. Här kan vi med tacksamhet tänka på deras uppoffringar: På dem som deltagit och på deras familjer som varit skilda från sina anhöriga. Särskilt bör vi tänka på dem som mist sitt liv i arbetet för andra. Och dem som förlorat någon som stod dem nära.”
Försvarsminister Karin Enström (M) höll också hon ett tal och i dag 29 maj 2014 kommer alldeles säkert tongångarna genljuda i samma hedrande ordalag som förra året.
För det är en betydelsefull insats som gjorts och görs. I Sverige, tycker jag, talar man tyst om veteranerna, svenskar med ärr och erfarenheter av krigszoner, våld och elände samt fredliga insatser som gjort skillnad i världar så långt från tryggheten hemma.
Det är konstigt.
Jag har mött krigsveteraner i andra länder och i deras blickar är mycket släckt av det ljuset som finns bland de aningslösa. Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD är en form som framkallar ångest. Lemmar som skjutits bort sörjs liksom kamrater som försvunnit eller blivit annorlunda.
Krig påverkar.
Länge fick veteranerna ta hand om sig själva när de kom hem till Sverige eller fick rehabilitering i högst fem år. Tidsgränsen för det är nu borttagen. Hjälp med rehabilitering och att återinträda i det svenska samhället efter avslutad tjänst har förbättrats efter att alliansregeringen har infört ett ökat ansvar för Försvarsmakten att ta hand om och följa upp dem som kommer hem från insatser med fysiska eller psykiska skador.
”Veteranpolitiken lyfter också fram de anhöriga som tvingas till stora uppoffringar här hemma när deras nära och kära åker i väg”, menar försvarsministern.
Och nya insatser väntar … i dag tar vi av hatten för dem som varit, är och kommer att utföra bragder i konfliktområden på den 29 maj, som är den internationella fredssoldatdagen, som blivit veteranernas minnesdag i Sverige.

Läs också:Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna http://www.sverigesveteranforbund.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.