Något svenska bönder inte vill ha:

Och därför ingen av oss som äter mat.

  • Regeringen vill införa en lastbilsskatt. Det skulle slå hårt mot livsmedelsindustrin, skogsindustrin och andra viktiga verksamheter på landsbygden. En lastbilsskatt riskerar att innebära ökade kostnader på runt 140 000 kronor per lastbil och år och hotar företagande och jobb – det som är avgörande för landsbygdens utveckling.
  • Skatt på handelsgödsel. Sverige var länge ensamt i Europa om att beskatta handelsgödsel. För att stärka lantbruket tog Alliansen därför bort skatten. Efter att skatten slopades har vi heller inte kunnat se att användningen av handelsgödsel har ökat. Nu har regeringen aviserat att den ska återinföras. Skatten på handelsgödsel innebär ytterligare en pålaga om 300 miljoner kronor per år för svenska lantbrukare.
  • Höjd bensin- och dieselskatt. Socialdemokraternas brott mot löftet om att inte höja bensinskatten försämrar villkoren på landsbygden då bilen oftast är nödvändig för att kunna ta sig till jobbet eller mataffären. Tillsammans med regeringens övriga skattehöjningar bidrar det till sämre ekonomi för vanliga hushåll.
    (Anna Kindberg Batra, Ulf Berg (M)

Hur svårt kan det vara att förstå att landsbygden är platsen för expansion gällande mat, naturskydd, flyktingintroduktioner i jordbruk, hantverk, svensk kultur och det svenska språket.

Vi borde lägga flyktingutbildningen där det finns plats och kommunikationer. Inte för att alla ska bli bönder. Men alla ska väl bli svenskar? Företagare kan få mjukstart i bygder som somnat in och kan väckas till liv med inte alltför kostsamma insatser.

äng by hilaryclDessutom, oljepriset går ned. 23 000 oljearbetare i Norge varslas om uppsägning – och den svenska bensin och dieseln går upp i pris på grund av skatter som regeringen tänker höja. Vad händer när oljan går upp?

Fram för öppna, levande landskap. Mer svenskproducerad mat. Mer förutsättningar för svensk matexport samt ett varierat odlande som kan möte de naturkatastrofer som väntar södra Europa och Asien. För DET vet vi ju kommer att hända!

 

Bild: hilarycl MorgueFileFreePhoto