Kultur i närområdet behöver lokaler

Varför finns inte Sverigemuseer överallt i vårt avlånga land? Barn, kvinnor och män har gjort insatser genom historien för riket i stort, för sitt kön, för sin bygd, för sin tro, för en folkgrupp, för konsten, för att sprida ljus och glädje. Demonstrationståg_för_kvinnorösträtten,_Göteborg_-_Nordiska_Museet_-_NMA.0032617
Övertygelserna har skiftat under århundraden. Vad som icke var tänkbart har blivit det och tvärtom. Lagar och förordningar har kämpats fram för att det ska bli rättvist, fritt att tala och tänka, frihet att välja egna vägar … allt det där som är Sverige.
Lokaler med innehåll som berättar historia kunde finnas som utväxt på Folkets hus, i köpcentra, biograf- och teaterlokaler och i anslutning till kyrkor, synagogor, och andra tempel.
Vart tog historiken vägen om Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), som startade 1903? Det känns angeläget att påminna om de rättigheterna och skyldigheterna när det finns områden i Sverige i dag där svenska kvinnors utvecklingsmöjligheter håller på att begränsas av krafter som absolut inte ska få verka i vårt land. Svenska kvinnors rättigheter genomfördes genom en segdragen kamp mot mansförtryck, fördomar, rädslor.
Ingen ska ta bort dem!
WEB_INRIKESVarför finns det inget Raoul Wallenberg Museum? (ett småttigt finns på Armémuseum) Ett om Ingrid Bergman? Ett för svenska innovatörer av teknik, medicin, rymden – ett inspirerande exportmuseum?
1% av bygg- och ombyggnadskostnader av fastigheter går till konst numera. Det är bra. Men borde inte procent av produktionskostnader också avsättas till vår historia.
Borde inte företag och banker börja tänka på kultursponsring som ger avtryck i bygderna. Lokal historia i det nya sportcentrumet? Konst- och handarbete i en lokal vid badhuset?
När man reser i Sverige blir man glad av de lokala satsningarna på historik. Lite skattepengar, låga hyror, volontärer, sponsring – och vips finns ett ställe som inspirerar, stärker självkänslan, och ger nytillkomna insikter i hur Sverige är. Det behöver inte vara ett palats men skötas med värdighet. Ett exempel på en fin lösning är Lill-Babs Caffär i Järvsö. Man är stolt över sin schlagerdrottning. Jag med och alla besökare. Det är underbart att uppleva. Mer av sådant.