Svenska flickor rymmer till IS för förverkligande

awacs_typhoon by hotblacksIslamiska Statens framgångar beror på dess militäriska och därigenom mediala framgångar. En självklarhet kan tyckas. Hade IS under förnedrande former förlorat slag hade rusningen till IS inte hänt. I framgångsläget går det bra för IS att ställa krav på de frivilliga, brinnande, entusiastiska som kommer, tala om vad som gäller, avtvinga löften, begära personliga offer, införa restriktioner, glorifiera mord, våld och kränkningar i ett led att förslava egna medlemmar och utrota fiender.
En kämpe i IS fyller en direkt funktion i en expanderande organisation med Gud som beskyddare. DET är det viktiga för de svenska ungdomarna.
Ändå frågar sig svenska politiker varje dag: Hur är det möjligt att 2015 i Sverige tändas av att få mörda andra människor? Det känns som medeltid. När hela livet ligger framför en i en fredlig, rik, nation med samtliga rättigheter inskrivna i lag.

Men exempel på liknande dödlig aggression finns i närtid: nazisterna, Pol Pot och de röda khmererna, tutsier och hutuer i Rwanda, det pågående mellan sunnimuslimer och shia … – men inget av det är ju svenskt!
Och dock ändå …
I absolut vår tid, i dag, har enligt SÄPO 30 till 40 svenska unga kvinnor, från 15 år, tagit sig till IS. Deras roll är definierad och glasklar. De ska bli mödrar, hustrur och locka fler kvinnor till IS. De tas om hand direkt. Några utbildas i media, andra i mördande. En sådan kvinna kommer aldrig att komma tillbaka, främst av anledningen att IS inte släpper kvinnor (inte män heller). Kvinnor behövs för att bygga upp välfärden, stå för samhällsservice och röra sig i frontlinjerna för att göra synligt viktiga uppdrag. Alltihop lockar fler kvinnor till dåd och att synas.
30 svenska 15- till 20-åringar.
Det kan vara fler, säger SÄPO, det kan vara en pågående droppande rännil som kan brista ut i en ström.
Förklaringar: svenska unga muslimer, flickor som pojkar, känner sig marginaliserade av majoritetssamhället. De ”blir inget”.
Dessa svenska ungdomarnas mödrar (och fäder) är konventionella, traditionella på det gamla viset, särskilt de icke integrerade kvinnorna (männen) i det svenska samhället, de är inte inne i en personlig utveckling med egna pengar, höjd pension, utbildning och stadigt jobb och de släpper inte sina ungdomar (särskilt flickorna) för att de ska skaffa sig egen utveckling i ett eget liv.
De svenska flickorna står inte ut.
I IS blir de någon. De gör direkta insatser. De använder sitt kön, det där könet som traditionen inpräntat styr raka vägen in i evigheten. Tro och action sammanfaller.
Det går inte att till rotade svenska muslimer påpeka att de lever i ett sekulariserat land där religionen ska hållas inom hemmets hank och stör. De troende tror.

Photo: by hotblacks MorgueFileFreePhoto