Det ska f-n vara biografägare 2016!

Biograf by hotblackAlice Bah Kuhnke lovar mer pengar till svensk film i DN 8/10 2015. Att pengarna kommer av mycket höjda biljettpriser talar hon inte om. Däremot menar hon att mycket pengar kommer att komma från SVT och TV4. Ska teveavgiften också höjas?
Bah Kuhnke säger känslosamt att ”Film berör oss som människor på djupet. Och därför berör också filmpolitiken.”
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/alice-bah-kuhnke-mer-pengar-och-mer-inflytande-for-fler-i-svensk-film/
Det känns som att jämföra äpplen med päron.
Jag undrar hur många biobesökare som sätter likhetstecken mellan den faktiska upplevelsen på vita duken och de dragningar mellan politiker som nu föregår ett nytt avtal om svensk films finansiering.
Finansieringen ska den nuvarande regeringen helt göra om när filmavtalet går ut 2016.
Exakt hur det ska gå till och hur pengar ska fördelas återkommer kulturministern med, säger hon, om ett halvår ungefär. Med svepande löften om att fler ska få delta i beslut och produktion, smala filmer ska samsas med de folkkära osv. Till dess får man undra de klassiska undringarna: vem hur vad när vilka varför – särskilt om man är biografägare.
Regeringen har konstruerat ett bidragssystem för dem som visar film fem gånger i veckan eller färre gånger. Andra kan inte söka stöd för sin biograf. Den som visar tio gånger måste därför räkna efter om det alls går ihop eftersom biljettpriserna ska gå upp då skatten ska höjas avsevärt. Troligen blir det kärvt för biografägare i orter i glesbygd att hålla i gång och befolkningen där kommer att förmenas en konstart som verkligen ”berör oss människor på djupet”. Även för oss i stan kommer det att märkas i plånboken att gå på bio.
Alliansen, Cecilia Magnusson (M), Bengt Eliasson (FP), Per Lodenius (C), Lars-Axel Nordell (KD) svarar att regeringen sviker filmnäringen i DN 12/10 2015. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/alliansen-svarar-regeringen-sviker-filmnaringen/ Och det gör regeringen.