Rädda Tullhuset – demonstrera den 10 november!


KOM! KOM! KOM!
Demonstration är den 10 december på Blasieholmen. Klockan 12.00 (kom på din lunch du får soppa). Vid Tullhusets gavel vid Nybroviken.

Detta är den viktigaste demonstrationen sedan striden om almarna i Kungsträdgården som kulminerade natten till den 12 maj 1971. Då pågick norrmalmsregleringen och stadssaneringsprojekt som förstörde oersättliga delar av Stockholms innerstad. Stockholmarna fick nog! Det gäller att stoppa liknande projekt i dag som helt förfular och tar udden av Stockholm som en historisk kulturstad!

Det blir tal av kända stockholmare, utfrågning av politiker, filmvisning, diskussioner och soppkök.

Viktigt att veta. Sossarna sa mangrant JA till fällandet det av hundraåriga almar medan moderaterna sa NEJ. Vad gäller beslutet att riva Tullhuset blev både sossar och moderater ense (före valet 2014. Nu är det förhoppningsfullt nya kvastar som sopar och det är dem vi ska påverka).

Stockholm grundades 1265. Stockholmarna och resten av världens befolkning ska vara stolta, nyfiket intresserad av och glada över att stans historiska utveckling finns synlig på stan, allt sedan dess. De historiska platserna, både i city och i förorterna, som hittills överlevt korruption, rivningsraseri, spekulationsbyggen, intrång i stadsbilden – ska vårdas och värnas.
Därför ska det beslut om Nobelbygget på Blasieholmen, som fattats av sossar och moderater, rivas upp.
Med DIN hjälp!
Officiella fastigheter, myndigheternas hus, är faktiska belägg för historiska samhällsförändringar. Stockholm är en historiebok om man är uppmärksam och det är märkvärdigt allt som hänt sedan Birger Jarl.
Tullhuset Blasieholmen1876 byggdes Tullhuset i Norra Blaseiholmshamnen för tullning av utrikes kommande varor.
Tullhuset gestaltades i nyrenässans med ett högre mittparti flankerat av två lägre flyglar. Stora rundbågiga fönster belyste det stora öppna packhusplanet innanför murarna. Med järnportar för dörrar och fönster säkrades både brand- och inbrottsskydd om natten. I rummet fanns stora urverk med visartavlor över portarna. I flyglarna fanns kontor och andra utrymmen för personalen.
De två närbelägna hamnmagasinen tillkom på 1910-talet, de sista i sitt slag i Stockholms hamn.
Utrikestrafiken vid Blasieholmshamnen var livlig kring sekelskiftet 1900. Här lossades upp emot 80 procent av huvudstadens kaffeimport, liksom en hel del industrigods. Med tiden blev dock hamnen för liten för de allt större fartygen, och avdelningen stängdes 1942. Sedan dess har huset i huvudsak använts som kontor.
Husen är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum, vilket innebär att de är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt.(Wikipedia)

Stockholm stad borde ta sig an de kulturhistoriska värdena och göra vad en kulturstad bör göra, värna, göra tillgänglig dess historia och synliggöra dess plats i Stockholms utvecklingshistoria (som inte har något med Nobel att göra) i stället för att riva, skövla och förfula de omkringliggande fastigheterna med ett ”monsterbygge” (som mycket väl kunde förgylla en annan del av Stockholm, Kista eller Hagastaden, Nobelhuset Blasieholmenexempelvis).

Kan du inte komma, protestera via mejl till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se (diarienummer 2013–00460. senast 24 november.
Samma text mejlar du till: jonas.rune@wspgroup.se , senast 3 december ang. sprängning 12 m djupt.
Uppmana även Stadsbyggnadsnämnden att säga NEJ:  https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1068