Kräv välutbildad personal till våra kulturbärande gratisinstitutioner

Om inte personalen begriper verksamhetens kulturella mål och mening och förmedlar dem, är det meningslöst med museer, skolor och bibliotek. Mystiken runt livet måste greppas av våra skattefinansierade institutioner, grogrunden för den fria tanken, forskningen, framtidstron. (Annars är risken stor att religioner och andra dystopier tar över.)
Intressanta åsikter om kompetens för museipersonal, har Kerstin Smeds. (DN 3/12 Debatt, kultur: Museiutredningens miss). Kompetensen är bristfällig, enligt henne. Det är ju synd. Synd att det som är gratis är skit (ordval lånat av utbildningsministern) och inte okej (dito av statsministern).
Staty vattenhålMuseernas gratisinsläpp kräver lyskraft, upplevelse, tillgänglighet och presentation i tiden – mer än någonsin. Innehåll och form ska ge bildning, utbildning, förklaringar, mersmak av de värden som museets samlingar representerar. Eller hur? Och det ska inte vara mossigt, obegripligt och skrattretande.
Kunniga fantasifulla välutbildade museichefer, med förmåga att delegera, samordna och visionera är vad museer ska ha. Det borde vi alla vara överens om. Liksom rektorerna i skolorna ska vara av en kaliber som höjer lärandet till dimensioner av nyfikenhet och lycka som ger kraft i det egna vardagslivet, ska museerna öppna dörrar till skattgömmor som berikar.
Hur blir vi berikade i dag? Hur väcks ansvar för vad som funnits och vad som blir? Hur mycket förklaras vad Sverige är för människor av andra kulturer; svenska normer, svensk historia, kvinnors ställning?
Skolan och museerna har nycklar. Det vore bra om politiken såg till att de fungerade i varandras lås – en möjlig styrning eftersom båda bekostas av skattemedel.
Tyvärr har den tredje gratiskulturbäraren vars bildningsfokus borde ligga åt det filosofiska rummets håll, reducerats till flamsig kafédrivande verksamhet i högljudd ungdomlig yra. Biblioteken – vår tids ungdomsgårdar. De borde slås igen och riktiga ungdomsgårdar öppnas med för sådan verksamhet utbildad personal.