Moderata seniorer knyter handen och höjer den!

Moderatseniorerna har fått nog. Framtiden är såå nära och den känns inte säkrad. Drygt 2 miljoner människor är pensionärer i dag. Hur väl kommer äldreomsorgen att fungera i morgon och under de närmsta tjugo åren var frågor som stöttes och blöttes i Moderaternas hus i Gamla stan i Stockholm 9 maj.

mms_img-1877687331Talare var Johan Ingerö (bilden) från tankesmedjan Timbro. Han menade att välfärdsfrågor hör ihop. Det går inte att ta ut en kategori ur välfärdsekonomin och försöka lösa den enskilt.
Samhällsvården, menar han, kommer att bli kostsam vad gäller äldrevård, barnomsorg och asylsökande långt fram i tiden. I dag kostar äldrevården 110 miljarder kronor, i en framtid får man lägga på 60 miljarder.
Vad kommer de äldre som behöver vård, det gör ju inte alla direkt de fyller 65 år, men då det är dags, vad får de då?
Ja, det är frågan.
I dag kostar en plats på särskilt boende 60 000 kronor i månaden. Där kan en person bo i tio år. 6 – 7 miljoner kronor kan ingen åldring betala själv. Varifrån ska pengarna tas? Staten har inget överskott, tvärtom ett underskott på 1%.

Enligt Ingerö är det förkastligt med högre skatter (13 kr per hundring är SMP-förslag). Högre skatter leder till anställningsängslan hos arbetsgivarna, ökad arbetslöshet och det som följer på det, svartjobb, unga kommer inte ut på arbetsmarknaden och femtioåringar blir förtidspensionerade.

Höga skatter har prövats och befunnits kontraproduktiva. Att slimma vårdorganisationerna har gjorts så mycket det går. Att resursen svenska kvinnor ut på arbetsmarknaden är ”slut” vet alla. Svenskfödda kvinnor jobbar redan. Vad som kunde komma att påverka situationen kunde vara att de nyanlända kommer ut i arbete. (DET är en klart viktig politisk reform som måste ges allt krut nu!) Dels som vårdpersonal, dels som skattebetalare.

Några smarta lösningar på den ekonomiska problematiken finns inte på bordet i dag. Innovationer efterfrågas. Moderatpolitiken måste analyseras och skärpas i frågan!
En lösning är att lägga ned landstingen som huvudmän för sjukhus och vård. Bättre menar Ingerö är att kommun och stat tar hand om detta i symbios. Just Stockholms landsting har en bra fungerande sjukvård jämfört med andra menar dock landstingspolitikern (Inger Akalla). Utbytet landsting, kommun och stat fungerar och ett mycket gott exempel är S:t Görans sjukhus med privata Capio.
Men idén med koncentrerade vårdkapaciteter, superexperter, till särskilda sjukhus är den rådande.
”Det beror på hur väl sjukvården lyckas, vad äldreomsorgen kommer att kosta”, menar Ingerö.
Tillsammans med församlade moderata åhörare listade Johan Ingerö tänkbara vägar mot en i framtiden finansierad äldreomsorg.
* Förebyggande hälsovård är bra investeringar för äldrevård. De rödgrönas politik som begränsar valfriheten ger färre vårdaktörer med långa väntetider som följd.
* Ett annat tips är att se och lära vad olika landsting lyckas bra med både inom vård och omsorg och ta till sig det som går bra hos varandra.
* Det flesta lösningar av äldrevårdens enorma kostnader, menar Ingerö, ligger utanför äldrevården. Vad som gäller är friskvård, specialsjukhus och ny lagstiftning.
* Det finns undersökningar som säger att i små enheter, privata enheter, mår både personal och kunder bra.
* En tänkbar ny aktör med egen god ekonomi vore Svenska kyrkan.
* Nya tekniska lösningar och nya vårdmetoder kunde göra stora skillnader inom vården. (de måste alltså uppfinnas).
* Bättre förutsättningar för nya aktörer måste till, långsiktighet för investeringar och skarpare lagstiftning.
* Mer koncentration av resurserna i specialsjukhus.
* Färre huvudmän.
* Mellanboende för äldre.
* I vården kommer man i en snar framtid att skilja på medicinsk äldrevård och service, som kunden kommer att få betala själv.
* Seniorerna tycker att det måste bli ett slut på att se en mogen individ med några år på nacken som en, i stort sett, funktionsdrabbad individ. (Noterat under fortsatt diskussion i hissen ned till Stora Nygatan. Ordet senior … kunde möjligen ersättas med något mindre negativt i ett land som Sverige med åldersfixering. Dessutom kommer det att arbetas för större integration av seniorer i moderata stockholmsföreningars styrelser. Jag hoppas det är en trend som sprider sig.