1,6 miljoner försvunna svenskar!

NATIONALFLAGGORMigrationer pågår i Europa. Det är skrämmande hur många individer som mår tjuvtjockt samtidigt.
Man är på flykt. Man tappar kontrollen över sitt liv. Dit man kommer begriper man varken språken eller de sociala koderna. En förfärlig upptäckt måste vara att när man väl står torrskodd på en strand är man inte önskvärd. Man är ”bara för mycket”!

Hur många ovälkomna som sitter i läger i EU:s utkanter känns oklart. En siffra är 3 miljoner människor. Det är jättemånga om allihop kom till Sverige. Om de flöt in i EU:s totala folkmängd (drygt 500 miljoner) däremot skulle de märkas som ringar på en vattenyta när man slängt i en sten …
Ganska lugnt efter ett tag.

Ur Sverige gick en ström människor mellan 1850 till 1940. 1,4 miljoner svenskar gav sig av. Det var inte hals över huvudet. De hade med sig flyttlass, pengar och vissheten om ett hyggligt mottagande i främst USA. Vad vi tiger still om är den andra vågen utflyttade, den mellan 1941 och 2010. 1,6 miljoner svenskar gav sig iväg. Vart tog de vägen?
Det märks att de inte är här … Hur som helst, under utvandrarperioderna var det bra med invandring så att hjulen fortsatte rulla.

I dag föder svenska kvinnor få barn. De mogna människorna som börja gå i pension och de som är äldre än dem utgör snart en tredjedel av befolkningen tillsammans med bebisar, studerande och vuxna personer som av något skäl inte arbetar.
Då är det bra med invandring. Hjulen måste rulla. Fler, än det finns arbetsföra i den svenskfödda befolkningen måste jobba, sköta service och omsorg, sköta tillväxt med barn och näringsliv och hjälpa till att hålla landet flytande.
Även om det är kaotiskt, kostsamt, rörigt och överraskande med strömmar av olyckligt drabbade kanske det fixar sig för Sverige för att de kommer just hit.

Det handlar inte om att stanna för alltid
De som kommer till Sverige av desperata skäl kommer inte att stanna. Det säger all statistik. De har inte planerat flykten. De har inte velat röra på sig. Asylsökande, flyktingar, arbetskraftsinvandrare återvänder till 40 procent (siffror gällande 2010) till sina länder. Och även om vi har fler asylsökande nu än tidigare, anas samma strävan tillbaka till hemländerna.
Folk vill bo hemma.

Lite siffror:
60 procent av de så kallade utlandssvenskarna kommer förr eller senare tillbaka.

På 90 år från 1851 till 1940 emigrerade från Sverige 1.417.480 personer.
På 71 år från 1941 till 2010 emigrerade från Sverige 1 668 894 personer.

Sedan 1964 fram till 2010 har 598 863 svenska medborgare utvandrat medan 385 033 svenska medborgare invandrat eller återvänt till Sverige
Sedan 1964 har 762 479 utländska medborgare flyttat från Sverige och 1 927 440 kommit till Sverige. Det betyder att nära 40% av utlänningarna som funnits i landet under denna period lämnat Sverige.
Källa: Statistiska centralbyrån