Kulturpolitikdiskussioner under Almedalsveckan

Almedalkultur 2
Svaren ser jag fram emot. De tre viktigaste frågorna verkar enligt DN:s utvalda kulturpersonligheter (1/7) bli:
1. Högkultur. Kultureliten är redan före veckan överens om att landsbygden får stå tillbaka för kulturutbudets mängder i de stora städerna. I DN tas teater- och bioföreställningar upp som bristvara i landsorten. Teaterföreningarna får för lite pengar för att driva lokaler som kan ta emot föreställningar av bland andra Riksteatern.
2. Identifikation. Chefen för Riksteatern tycker att invånarna i landet måste få känna igen sig i konsten, minoriteter som inte ges uttryck ar är arabisktalande och könsneutrala personer.
3. Bönder bör ges tillfällen att uppleva opera.

Vad jag hoppas på är också diskussioner …
1. om Sverige har en svensk kultur som en svensk kan förstå och identifiera sig med.
2. Om den svenska kulturen är värd att sprida till de nya invånarna.
3. Om guidade kulturturer kunde införas som obligatoriska i skolor, hos utbildningsanordnare, i fängelser, på HVB-hem, asylboenden och sfi som visar de regionala egenheterna och det regionala utbudet.
Almedalkultur4. Om kultur- och genusperspektiv i samtliga skolämnen.
5. Om filosofin bakom en sjukhusfaktura när man ofrivilligt råkat ut för en olycka men inte en fängelsefaktura efter självförvållad fängelsevistelse.
6. Om användning av ordet vederbörande (i st f det engelska för höna)
7. Om Lindex reklamspråk på engelska i svensk teve bör bli legio i reklamen i svensk teve.
8. Om Svenska kyrkan bör betala underhåll för kyrkobyggnaderna.

 

Min MAQT-blogg

Min hemsida