Finlands sak är vår

en-svensk-tiger… sades under en tid av världskrig som följdes av Finska vinterkriget som sargade Finland svårt. Men gränsen till Ryssland hölls. De yngsta som var med var födda på 1910-talet och deras själar är arkiverade där man arkivera själar. Glömskan är stor av vad som skedde. De som dog, våldfördes på, lemlästades, barnen som skickades till Sverige och inte hade ett hem att komma tillbaka till och alla de som skadades för livet samt frivilligsvenskarna som aldrig kom tillbaka, kan inte längre vittna. Dock, sedan dess, liksom tidigare i historien, som vanligt kunde man säga, balanserar ryssar och finnar på gränsen till … Vad ska man kalla ett ännu inte briserat minfält?
Finland söker nu bilaterala bindningar med USA. Inte NATO-medlemskap. Det vore som att vifta med en röd duk framför en tjur! Finland har bråttom i förhandlingarna med nuvarande USA. Om Donald Trump blir president i USA kan vad som helst hända. Det är inte omöjligt att han serverar sin kompis Putin Finland på silverfat. Ukraina ger Trump gärna sin vän Putin. Det har han sagt enligt välunderrättade källor.
Mer om Finlands sak kan du läsa här.
http://www.svd.se/finland-svart-att-acceptera-klarsprak/om/sakerhetsradet

Rysshotet är Finlands Akilleshäl. Handikappet kommer att finnas så länge Ryssland inte är en demokrati i liberal mening. Ryssland har också kärnvapen. Man talar inte om kärnvapen nu för tiden. Ingen kan väl vara så omänsklig att använda dem?

Finlands huvudstad Helsingfors var ganska fredat för bomber under krigen. I Helsingfors fanns en jätteunderrättelseorganisation som jobbade med kryptering och försvar och hemliga finska saker. INGEN ville bomba sönder det. ALLA kunde tänka sig att ta hand om det. Därför blev Helsingfors ”sparad.” Även Stockholm hade avsevärda sådana anläggningar.
I dag är underrättelsehögkvarten överspelade geografiskt sett. Varken Helsingfors eller Stockholm är värt att ”spara”. Något att fundera på när grannen har kärnvapen och siktat på bl a Stockholm med, turligen för oss, obestyckade stridflyg.

Angående EN SVENSK TIGER. Den 29 oktober 1941 (Andra Världskriget rasade runt knuten) föredrogs ett annonsförslag till Vaksamhetskampanjen i Sverige. Bertil Almqvist hade skapat en teckning av en blågulrandig tiger med texten ”En Svensk Tiger”. Vid överlämnande av förslaget bemöttes den blågula tigern med förtjusning även om fundersam militär sa, enligt Bertil Almqvist: ”Åhum, borde det inte vara ett lejon?”

 

Min hemsida
EXILIUM FÖRLAG