Svenskundervisning för flyktingar

studerande-pojke-harold-andersson2013 rörde sig flyktingar norrut i Europa. Förhoppningen var att eliten sökte sig till vårt land och alla medel för att få in dem i produktion och jobb ville utredas. Också redan hitkomna borde lära sig svenska språket snabbt, menade man. Under statsrådet Maria Arnholms(L) tid tillsattes och slutfördes, i oktober 2013, en utredning.

Svenska för invandrare, – valfrihet, flexibilitet och individanpassning. Statens offentliga utredningar 2013:76.

Om utredningens uppdrag kan läsas: (dir. 2011:81 och 2013:10) är främst att föreslå hur valfrihet och individuell anpassning kan ökas inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) och att överväga om all utbildning i svenska språket för vuxna invandrare i framtiden bör ges inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Utredningen ska föreslå hur ett system med sfi- peng kan utformas och föreslå ytterligare åtgärder för hur sfi i ett tidigare skede kan bli mer flexibel och individanpassad.

Utredningen blev en prop. i regeringen Löfven 2014-2015 och Skolverket har nu fullgjort uppdraget.

Svenska som andra språk på grundskolenivå, det vill säga efter SFI, föreslås bli fem delkurser om 100 och 200 poäng, sammanlagt 700 i stället för 1000 som tidigare.
Utbildningen ska kunna individualiseras på det viset att det ska bli möjligt att gå snabbt fram genom kurserna. Utbildningsanordnarna ska vara kommunala och de nya kursindelningarna kommer att gälla från 1 januari 2017.

Det kommer att bli spännande att se om elevgenomströmningen (motsvarande grundskolan) blir som förväntat. Som lärare i svenska som andra språk vet jag att svenska är svårt. Många nytillkomna har en helt annan språkbakgrund. Även om de har fina examina i fickan, som it, gymnastiklärare, revisorer, läkare, barnskötare, kan språkstudier vara komplicerat.  Att hoppa förbi kurser kräver mycket.
Men fram för individualisering! Stopp i alla skolsystem ska bort!

Se också länken:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/svenska-for-invandrare—valfrihet-flexibilitet_H1B376

Bild: Harold Andersson FullPaper