Regeringens (S) skolutredare sänker Reepalu

moderna-skolaRegeringens (S) särskilda utredare för Skolkostnadsutredningen går mot Reepalu som vill snöpa vinstutdelning intill tillintetgörande för friskolor.
Kanske är det så att Skolkostnadsutredaren har märkt att dåliga kommunala skolor häller skattepengar i mörka bottenlösa hål. Friskolor har policyn att bedriva sådan undervisning att eleverna stannar där – med sin skolpeng.
Inte regeringens utredare emot.

”Har man förutsättningar att driva en verksamhet med tillräcklig kvalitet och den inte innebär mycket tydliga och långsiktiga negativa följder för elever eller kommunen så ska ett godkännande lämnas. Om vinstsyfte införs som en ny grund för avgörande inflytande så rubbas dessa förutsättningar”, enligt utredningen.

läs allt: http://www.altinget.se/artikel/utredning-ser-stora-hinder-for-kommunalt-veto-mot-friskolor?ref=newsletter&refid=1199&SNSubscribed=true&utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetse