Påven och det där med myggen

zika-sverigePåven ordnade upp det där bråket, som pågått i hundratals år mellan de kristna kyrkorna på Jorden alltsedan Martin Luther spikade upp teser på en kyrkvägg på 1500-talet, häromdagen. Jättebra, himlade sig många och varför inte. Överenskommelser som underlättar livet är bra.
I de ekumeniska förhandlingarna var man förresten överens innan man träffades för man träffades för man var överens om att det är dumt att låta hårklyverier förta det där med den rätta tron.
Man hade egentligen gott om tid att tala om något väsentligt, mer än Luther, som till exempel abort!
Under tiden påven var i Lund har zikamyggan lagt miljontals ägg som kläckts till myggor som lagt ägg som kläckts till myggor som …
De där myggorna kom på tal i länder dit påven reste före han kom till oss i Lund. I de länderna försökte man få påvens välsignelse att abortera zikasmittade foster. Påven sa NEJ!

Världens kvinnor förfasade sig – men det har tydligen viftades bort, alldeles förfärligt långt bort …
Zikaviruset fördärvar foster. En kvinna som föder en zikasmittad baby kommer att få sitt liv förstört. Bebisen kommer aldrig vidare i sin utveckling. Den kommer att fjättra sin vårdare dag och natt i tio, tolv år utan att ens prestera att säga mamma. Sedan dör zikabebisen.
Till detta säger påven JA!
Tyvärr var det ingen som tog upp frågan under påvens besök. Ingen av de protestantiska biskoparna talade om för påven att kvinnors tid numera är deras egen. Inte heller visade någon stöd för Polens kvinnors kamp för fri abort.
Vad är det för slags försoning svenska protestanter ska gå med på egentligen? Har vi inte kommit ganska långt utan påven? Borde det inte vara påven som försonades med år 2016?