Fristående skolors etablering i invandrarområden

tomt-klassrumTomma klassrum , ska det bli framtiden för friskolorna? Nej, tack!
Fristående skolor behövs i områden där de kommunala misslyckas.
Och det kommer …
”Fristående skolor etableras i områden med en hög andel utrikes födda och i områden med en hög utbildningsnivå.” (IFAU)
Det finns intressant läsning om skolproffs som vill verka där det finns behov. Läs och stöd!
Friskolor har möjlighet att etablera sig snabbt, målmedvetet och ska inte hindras att göra det. Varför bara tala om vinstuttag? Varför inte inrikta debatten på kvalitét i utbildningen, att uppfylla målen med undervisningen och att ha nolltolerans mot mobbning. Mobbning är en förödande orsak till dåliga skolresultat och mycket olyckliga barn och ungdomar i Sverige i dag.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering meddelar i artikeln att fristående skolor etablerar sig i områden där det finns potentiella elever.

http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/fristaende-hogstadieskolors-etableringsmonster/

Som alla vet följer skolpengen eleven. Ett fritt val mellan skolor gör att skolorna måste se till att ge bra utbildning. Nytillkomna elever med föräldrar som har utbildning väljer fristående skolor. Det är utmärkt. Socialisterna däremot strävar mot att göra friskolornas klassrum tomma. Vilken synnerligen dålig strävan!