Bostäder …

Många vill ha en bostad att flytta in i, andra vill flytta. Äldre vill ha det mer praktiskt, barnfamiljer större, studenter krypin. Nuvarande bostäder kunde passa många om man bytte med varandra men bostadsmarknaden fungerar inte.

Det är politikernas fel.

Dels för att svarthandeln har fått slå rot, breda ut sig och blomma. Hyresrätter ”försvinner”. I de kommunägda bostadskomplexen råder djungelns lag. Detta måste få ett slut.

Dels för att bostäder inte byggs med en ekonomi som vanliga löntagare har råd med. Vart tog fastigheterna vägen som hade lokaler i bottenvåningen för kontor och butiker? Sådan bebyggelse främjade stadskänsla, samhörighet, nostalgi och stolthet över ett område som hade både service och kultur. Hyrorna bars av fler än de boende vilket gjorde det möjligt med en blandad befolkning och omflyttningar.

Det är politiken som är fel. Boendet ska prioriteras. Gallerior med enbart butiker borde inte byggas. Fältöversten är ett exempel på parkering, handel och service på bottenplanen och bostäder högre upp. Bra. Så ska det se ut överallt.

Seniorerna i Sverige utgör 30 procent av befolkningen. De flesta av dem bor fel. De borde byta till bostäder med breda dörrar, hissar som inte ska nås genom några förargliga trappsteg, ej har trösklar och lägenheterna/bostäderna borde ligga i närheten av butiker och samhällsservice. Bygg det, så kommer rotationen igång för det är nämligen de som har boende som kan sätta igång flyttningar.

Varför ge byggherrarna kommunal mark, låta dem göra jättevinster på kontorskomplex samtidigt som boende, service och bekvämlighet inte tas med i kalkylerna? Dessutom byggs hus vars hyror aldrig kommer att bli normala.

Seniorer samla er! Kräv en bostadsmarknad som kan härbärgera både er själva, era barn och deras barn – ni ser ju att det inte fungerar. Reavinstbeskattningen gör det omöjligt att flytta. Ett hyreskontrakt är hårdvaluta. Varför acceptera hur det är när alla mår illa!

Rösta på det partiet som har i programmet att fixa det. Kräv det av ditt parti!
65-plussare utgör 30 procent av befolkningen. Det betyder mer än 30 procent av de röstberättigade eftersom barn och nytillkomna inte får rösta.

Läs gärna min blogg http://jobb2016.maqt.se